Selecteer een pagina

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Het is belangrijk om te weten dat als u of uw partner overlijdt er een inkomensterugval kan ontstaan, waardoor vaste lasten zoals de hypotheek niet kunnen worden betaald. Deze inkomensterugval is te verzekeren door een Overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Voordat u een verzekering afsluit is het slim om eerst alle aanbieders te vergelijken zodat u de verzekering afsluit die het beste bij u past. Op uitvaartvergelijker.nl kunt u een overlijdensrisicoverzekering vergelijken op basis van premie en inhoud van de meest gekozen en betrouwbare verzekeraars.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken
Reaal-ORV

Bedrag uitkering
€ 100.000,-

Premie looptijd
30 jaar

Eenmalige kosten
€ 75,-

Premie betaling
per maand

€ 5,90
Dela-OVR

Bedrag uitkering
€ 100.000,-

Premie periode
30 jaar

Eenmalige kosten
€ 11,50,-

Premie betaling
per maand

€ 5,97
PC uitvaart

Bedrag uitkering
€ 100.000,-

Premie looptijd
30 jaar

Eenmalige kosten
€ 69,-

Premie betaling
per maand

€ 9,77

Premie van de Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering is gebaseerd op een bedrag van € 100.000 met een periode van 30 jaar bij een leeftijd van 30 jaar (geboortedatum 1-1-1992). U kiest na het vergelijken bij welke verzekeraar u wilt afsluiten. Voor het afsluiten van de verzekering, sturen wij u door naar de website van de aanbieder

Wilt u de kosten van uw uitvaart verzekeren, dan bent u waarschijnlijk op zoek naar een uitvaartverzekering. Klik hier voor het vergelijken van onze uitvaartverzekeringen!

Wat is een Overlijdensrisicoverzekering?

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt u gedurende een vooraf afgesproken aantal jaren een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering.

Een overlijdensrisicoverzekering is bij de meeste verzekeraars af te sluiten op twee levens, bijvoorbeeld het leven van uzelf en het leven uw jouw partner. Wanneer u samen een verzekering afsluit dan is de ander vaak de begunstigde, maar ook uw kinderen kunnen als begunstigde worden opgegeven.

Wanneer u of uw partner komt te overlijden is het door inkomensterugval namelijk niet altijd mogelijk om de huidige vaste lasten te blijven betalen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt uw nabestaanden bescherming tegen eventuele financiële problemen op het moment dat u overlijdt.  

Enkele voorbeelden van kosten die u kunt dekken met een overlijdensrisicoverzekering zijn:

  • De hypotheekkosten van uw woning;
  • Aflossing van lopende schulden;
  • Of overige inkomstenverliezen.

Er zijn 3 type Overlijdensrisicoverzekeringen

Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering

Met een Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering verzekerd u een vast bedrag voor een vaste premie per maand.

Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals u in de grafiek kunt zien blijft het verzekerde bedrag gedurende de looptijd gelijk. De premie staat vast en blijft tot het verstrijken van de looptijd gelijk.Het verzekerde bedrag blijft gedurende de looptijd van de Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering gelijk. Uw nabestaanden krijgen bij overlijden het bedrag waarvoor u en/of uw partner de verzekering hebben afgesloten.

Waarom een Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering?
Wanneer u een koopwoning met hypotheekschuld heeft of in het bezit bent van een ander krediet kan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten verstandig zijn. Hierdoor kan uw partner namelijk bij uw overlijden de hypotheekschuld aflossen en in de huidige woning blijven wonen.

Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Met een Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering verzekerd u een bedrag dat tijdens de looptijd van de verzekering daalt.

Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals u kunt zien in de grafiek zal het uitkeringsbedrag in de het begin van de verzekering langzaam dalen. Aan het eind van de van de looptijd zal het uitkeringsbedrag sneller dalen.

Premie Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering
De premie bij een Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering staat vast. Het verzekerde bedrag daalt wel ieder jaar, daarom zijn de laatste jaren vaak premievrij. Dit omdat het overgebleven uitkeringsbedrag erg laag is aan het einde van de looptijd. gelijk.
Bij het afsluiten van een Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering kiest u zelf een annuïteit percentage.

Koopwoning met een Annuïtair Dalende hypotheek
Wanneer u een koopwoning met een Annuïtair Dalende hypotheekschuld heeft en uw lasten jaarlijks dalen kan een Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering interessant zijn. Er wordt rekening gehouden met uw lasten vermindering en/of het opbouwen van uw vermogen in de loop van tijd.

En-bloc clausule
Sommige verzekeraars hebben een En-bloc clausule in de voorwaarden opgenomen. Dit houdt in dat de verzekeraar tijdens de duur van de verzekering het premiebedrag kan verhogen. Goed om te weten is dat u uw verzekering dan kunt beëindigen.

Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Met een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering verzekerd u een bedrag dat tijdens de looptijd van de verzekering daalt.

Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals u kunt zien in de grafiek zal het uitkeringsbedrag jaarlijks gelijkmatig dalen. Aan het eind van de van de looptijd zal het uitkeringsbedrag nul zijn.

Premie Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering
De premie bij een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering staat vast. Het verzekerde bedrag daalt wel ieder jaar, daarom zijn de laatste jaren vaak premievrij. Dit omdat het overgebleven uitkeringsbedrag erg laag is aan het einde van de looptijd.
>Bij het afsluiten van een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks gelijkmatig. Aan het einde van de verzekering is het verzekerde bedrag gedaald tot nul.

Koopwoning met een Lineaire hypotheek
Met een Lineaire Overlijdensrisicoverzekering kan in dit geval uw partner het restant van de hypotheekschuld aflossen en in de koopwoning blijven wonen bij uw overlijden.

En-bloc clausule
Sommige verzekeraars hebben een En-bloc clausule in de voorwaarden opgenomen. Dit houdt in dat de verzekeraar tijdens de duur van de verzekering het premiebedrag kan verhogen. Goed om te weten is dat u uw verzekering dan kunt beëindigen.

Waarom een Overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

De verzekering is met name zinvol om nabestaanden te dekken tegen het financiële risico van een hypothecaire lening of schuld op de naam van de verzekerde. Overlijd u gedurende de looptijd van de verzekering dan keert de verzekeraar namelijk een vooraf afgesproken bedrag uit waarmee de hypotheek en/of schuld (deels) kan worden afgelost.

Een overlijdensrisicoverzekering kan worden gekoppeld aan een hypotheek. Hiermee zorgt u ervoor dat uw partner in het huis kan blijven wonen. In dit geval wordt een deel van de hypotheek na overlijden afgelost aan de geldverstrekker. Uw hypotheekverstrekker of verzekeringsadviseur kan hier meer over vertellen.

Verschil met een Uitvaartverzekering?

Bij een uitvaartverzekering worden de kosten van de uitvaart zelf gedekt. Deze verzekering loopt levenslang, dus tot overlijden. Dit is de enige verzekering waarvan je weet dat deze zeker uitkeert. Uw nabestaanden kunnen met de uitkering van de uitvaartverzekering uw uitvaart verzorgen of laten verzorgen. Dit is afhankelijk van het type uitvaartverzekering. Een gemiddelde uitvaart kosten zo’n EUR 8.000,-. Er zijn verschillende aanbieders welke online uitvaartverzekeringen aanbieden.

Verschil overlijdensrisicoverzekering-uitvaartverzekering
Heeft u nog geen uitvaartverzekering? Vergelijk hier uitvaartverzekeringen.

Verschil met een Levensverzekering?

Dé levensverzekering bestaat eigenlijk niet. Je kunt het zien als een verzamelnaam voor een groep verzekeringen. Voorbeelden van deze levensverzekeringen zijn: Overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen.

Verzekeraars van Overlijdensrisicoverzekeringen

DELA

Overlijdensrisicoverzekering DelaDELA is van oorsprong een Eindhovense uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger zonder winstoogmerk. Het bedrijf is opgericht in 1937. De organisatie is de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland. Naast uitvaartverzekeringen en uitvaartverzorging heeft DELA haar dienstverlening de afgelopen jaren uitgebreid. Dit onder andere met overlijdensrisicoverzekeringen.

Dela is de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland

De ambitie is ervoor te zorgen dat klanten de toekomst zorgeloos tegemoet kunnen zien. Betrokkenheid en integriteit zijn kernwaarden waar de verzekeraar veel waarde aan hecht.

Dienstverlening en kosten
De organisatie vindt het erg belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over haar dienstverlening. Tevens dat u op de hoogte bent van de kosten die gepaard gaan bij het afsluiten van een verzekering. Kosten die gemaakt worden zijn distributiekosten en advieskosten. Wanneer u een verzekering afsluit bij de verzekeraar zal dit alles in een dienstverleningsdocument worden uitgelegd.

Zwitserleven

Overlijdensrisicoverzekering ZwitserlevenZwitserleven wil al haar klanten het Zwitserleven Gevoel geven. De missie is om iedereen de kans te geven om zijn of haar eigen financiële toekomst vorm te geven. Nu en later, op eenvoudige en toegankelijke wijze. Daar maakt Zwitserleven zich elke dag hard voor sinds 1901.

Bij de naam Zwitserleven denkt praktisch iedereen aan het Zwitserleven Gevoel.

Tot april 2008 maakte Zwitserleven deel uit van Swiss Life, in dat jaar werd het overgenomen door SNS REAAL. Per 1 juli 2014 zijn de verzekeringsactiviteiten van SNS REAAL gebundeld in VIVAT Verzekeringen. Op 27 juli 2015 is VIVAT Verzekeringen onderdeel geworden van de toonaangevende Chinese verzekeraar Anbang.

FBTO

FBTO is een verzekeringsmaatschappij uit Friesland. Uit de plaats Leeuwarden. De onderneming is onderdeel van Achmea. Het bedrijf is in de jaren 50 ontstaan als onderlinge verzekeringsmaatschappij door boeren en tuinders (Friese Boeren Tuinders Onderling).

FBTO was de eerste verzekeraar waar je direct verzekeringen kon afsluiten

Bij de verzekeraar kunnen alleen particulieren een verzekering afsluiten.

Bij de verzekeraar stelt u uw verzekering zelf samen via internet. Ze leveren uitgebreide informatie over producten. Met deze informatie kunt u zelf een product kiezen wat bij u past. Een overlijdensrisicoverzekering is onderdeel van de assortiment.

Productkosten
De verzekeraar maakt een een aantal productkosten die worden verwerkt in de premie. Kosten die gemaakt worden zijn voor medische acceptatie, administratie en beheer en het automatisch afschrijven van de premie. U kiest zelf uw producten en bent hier verantwoordelijk voor. De producten van de verzekeringsmaatschappij zijn uitermate geschikt voor mensen die graag voordelig uit zijn. Tevens mensen die weten welke producten ze willen en hun zaken zelf willen regelen.

Klaverblad

Klaverblad OverlijdensrisicoverzekeringKlaverblad Verzekeringen bestaat al sinds 1850. Zoals de slogan zegt biedt Klaverblad gewoon goede verzekeringen waar veel particulieren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf iets aan hebben. Niet meer en niet minder.

Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder

Klaverblad werkt samen met ongeveer 3.200 onafhankelijke assurantiekantoren in het hele land. Zij zijn een belangrijke schakel tussen ons en onze klanten. Assurantieadviseurs kunnen u adviseren over onze verzekeringen. De meeste verzekeringen kunt u ook online aanvragen.

Reaal

Overlijdensrisicoverzekering ReaalReaal haar wortels liggen in 1904 wanneer het bedrijf wordt opgericht onder de naam De Centrale. In 1997 fuseerde het bedrijf met de SNS Bank. In 2014 splitsten zich van de SNS Bank en In februari 2015 werd bekend dat het Chinese verzekeraar van Anbang Insurance Group het bedrijf over neemt.

De verzekeraar is al meer dan een eeuw actief in Nederland

Vanaf dit moment veranderd het gezicht van de organisatie. Er is een nieuw logo en een gloednieuwe website. De verzekeraar biedt vanaf 2014 de mogelijkheid om verzekeringen online af te sluiten. De verzekeraar biedt naast een uitgebreid assortiment ook online overlijdensrisicoverzekeringen.

Centraal Beheer

Centraal Beheer is een verzekeringsbedrijf dat sinds 1995 deel uitmaakt van Achmea. Het bedrijf is opgericht in 1909 in Amsterdam en had in beginsel de focus liggen bij verzekeringen van werkgevers. In de jaren 70 verhuisde verhuisde het bedrijf naar Apeldoorn en is het ook verzekeringen voor particulieren aan gaan bieden.

Centraal Beheer is bekend om de slogan ‘Even Apeldoorn bellen

De verzekeraar biedt zekerheid en u weet altijd waar u aan toe bent. Gemak, duidelijke afspraken staan hoog in het vaandel. Het is mogelijk om online een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Dienstverlening en kosten
Centraal Beheer vindt het erg belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over haar dienstverlening en dat u op de hoogte bent van de kosten die gepaard gaan bij het afsluiten van een verzekering. Kosten die gemaakt worden zijn distributiekosten en advieskosten. Wanneer u een verzekering afsluit zal dit alles in een dienstverleningsdocument worden uitgelegd. Ook vermeldt de verzekeraar de kosten voor advies en distributie in de aanbieding die u wordt gedaan.

Aegon

De verzekeringsmaatschappij Aegon is ontstaan in 1983 door een fusie tussen AGO en ENNIA. Aegon is de één na grootste verzekeraar van Nederland.

Aegon is ruim 25 jaar hoofdsponsor geweest van de KNSB (Schaatsbond)

De verzekeraar wil haar klanten zelf in staat stellen om bewuste keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Aegon hecht veel waarde aan financiële bewustwording, zelfstandigheid en de ontwikkeling van mensen.

Mocht u meer informatie willen hebben over een overlijdensrisicoverzekering of heeft u andere inhoudelijke vragen, adviseren wij u contact op te nemen met uw financieel tussenpersoon.