Selecteer een pagina

Levensverzekering

De levensverzekering bestaat eigenlijk niet. Je kunt het zien als een verzamelnaam voor een groep verzekeringen. Er zijn levensverzekeringen die uitkeren bij overlijden. Ook zijn er levensverzekeringen welke uitkeren bij leven.

  • NKeert uit bij overlijden
  • NDekking voor uitvaartkosten
  • NVerzekerd bedrag tussen de €5.000 en €20.000,-
  • NKeert uit voor een vastgestelde datum
  • NVaak gekoppeld aan hypotheek
  • NVerzekerd bedrag tussen de €10.000 en €2.500.000,-

 

Levensverzekering

De levensverzekering bestaat eigenlijk niet. Je kunt het zien als een verzamelnaam voor een groep verzekeringen. Er zijn levensverzekeringen welke uitkeren bij overlijden. Tevens er levensverzekeringen welke uitkeren bij leven (o.a. kapitaalverzekering en lijfrenteverzekering). De verzekeringen die uitkeren bij overlijden zijn:

Een overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering keren uit na het overlijden van de verzekerde. Tussen deze twee verzekeringen zit een verschil.

Wat is een levensverzekering?

Bij een levensverzekering  (overlijdensrisicoverzekering) betaal je gedurende een vooraf afgesproken aantal jaren een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering.

Een overlijdensrisicoverzekering is bij de meeste verzekeraars af te sluiten op twee levens, bijvoorbeeld het leven van jezelf en het leven je partner. Wanneer je samen een verzekering afsluit dan is de ander vaak de begunstigde, maar ook de kinderen kunnen als begunstigde worden opgegeven.

Wanneer jij of je partner komt te overlijden is het door inkomensterugval namelijk niet altijd mogelijk om de huidige vaste lasten te blijven betalen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt nabestaanden bescherming tegen eventuele financiële problemen op het moment bij vroegtijdig overlijden. Enkele voorbeelden van kosten die je kan dekken met een overlijdensrisicoverzekering zijn:

 

  • De hypotheekkosten van een woning;
  • Aflossing van lopende schulden;
  • Of overige inkomstenverliezen.

Meest gekozen in 2024

Uitvaartverzekering

Verzekerd bedrag
€9.500

Soort verzekering
Natura verzekering

Premie p/m
6,70

overlijdensrisicoverzekering centraal beheer

Overlijdensrisicoverzekering

Verzekerd bedrag
€100.000

Eenmalige kosten
€ 69.00

Premie p/m
5,37

Waarop moet je letten bij het afsluiten van een levensverzekering?

Ten eerste is het belangrijk om jezelf af te vragen waarvoor je een verzekering wil afsluiten. Een belangrijk kenmerk van een overlijdensrisicoverzekering is dat de verzekering een einddatum heeft. Tot deze datum betaal je premie en bij overlijden binnen deze periode zal er worden uitgekeerd door de verzekeraar. Overlijdt je na deze datum? Dan zal de verzekeraar niet uitkeren. Dit is anders bij een uitvaartverzekering, hier heb je een looptijd voor de premiebetaling. Maar je blijft verzekerd tot aan je overlijden. 

Levensverzekering op twee levens

Een kenmerk van een levensverzekering is dat je deze kan afsluiten op twee levens. Bijvoorbeeld dat van jou en je partner. Bij overlijden van een van de twee keert de verzekeraar uit aan de overgebleven partner. 

Medische acceptatie

Het is belangrijk om te weten dat een levensverzekering afsluiten niet zomaar kan. Een verzekeraar kan je weigeren, bijvoorbeeld als je ziek bent en de kans op overlijden dus groot is. Bij de aanvraag van een verzekering zal je altijd een vragenformulier moeten invullen. Aan de hand van deze gezondheidsvragen zal de verzekeraar de premie bepalen. In enkele gevallen kan het dus zijn dat de verzekeraar je aanvraag zal weigeren.

Verschil uitvaart en overlijdensrisicoverzekering?

Allebei de verzekeringen hebben te maken met overlijden. Er zijn echter wel degelijk verschillen. Een uitvaartverzekering is een verzekering die je afsluit zodat de kosten van je begrafenis of crematie zijn gedekt. Je bent verzekerd tot dat je overlijdt. Met een overlijdensrisicoverzekering verzeker je zekerheid rondom andere zaken. Hierbij moet je denken aan inkomen, een woning of studiekosten. Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af voor het geval je vroegtijdig komt te overlijden.