Levensverzekering

De levensverzekering bestaat eigenlijk niet. Je kunt het zien als een verzamelnaam voor een groep verzekeringen. Er zijn levensverzekeringen welke uitkeren bij overlijden. Tevens er levensverzekeringen welke uitkeren bij leven (o.a. kapitaalverzekering en lijfrenteverzekering).

Bij een levensverzekering (overlijdensrisicoverzekering) betaalt u gedurende een vooraf afgesproken aantal jaren een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering.

Levensverzekering
Allianz OVR

Bedrag uitkering
€ 100.000,-

Premie looptijd
30 jaar

Eenmalige kosten
€ 70,-

Premie betaling
per maand

€ 5,17

PC uitvaart

Bedrag uitkering
€ 100.000,-

Premie looptijd
30 jaar

Eenmalige kosten
€ 69,-

Premie betaling
per maand

€ 5,37

Reaal-ORV

Bedrag uitkering
€ 100.000,-

Premie looptijd
30 jaar

Eenmalige kosten
€ 69,-

Premie betaling
per maand

€ 5,38

Dela-OVR

Bedrag uitkering
€ 100.000,-

Premie periode
30 jaar

Eenmalige kosten
€ 19,20

Premie betaling
per maand

€ 5,97

Premie van de Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering is gebaseerd op een bedrag van € 100.000 met een periode van 30 jaar bij een leeftijd van 30 jaar (geboortedatum 1-1-1993). Je kiest na het vergelijken bij welke verzekeraar je wilt afsluiten. Voor het afsluiten van de verzekering, sturen wij je door naar de website van de aanbieder

Levensverzekering

De levensverzekering bestaat eigenlijk niet. Je kunt het zien als een verzamelnaam voor een groep verzekeringen. Er zijn levensverzekeringen welke uitkeren bij overlijden. Tevens er levensverzekeringen welke uitkeren bij leven (o.a. kapitaalverzekering en lijfrenteverzekering). De verzekeringen die uitkeren bij overlijden:

Een overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering keren uit na het overlijden van de verzekerde. Tussen deze twee verzekeringen zit een verschil. Lees hier meer over het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering.

Wat is een levensverzekering?

Bij een levensverzekering  (overlijdensrisicoverzekering) betaalt u gedurende een vooraf afgesproken aantal jaren een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering.

Een overlijdensrisicoverzekering is bij de meeste verzekeraars af te sluiten op twee levens, bijvoorbeeld het leven van uzelf en het leven uw jouw partner. Wanneer u samen een verzekering afsluit dan is de ander vaak de begunstigde, maar ook uw kinderen kunnen als begunstigde worden opgegeven.

Wanneer u of uw partner komt te overlijden is het door inkomensterugval namelijk niet altijd mogelijk om de huidige vaste lasten te blijven betalen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt uw nabestaanden bescherming tegen eventuele financiële problemen op het moment dat u overlijdt.  Enkele voorbeelden van kosten die u kunt dekken met een overlijdensrisicoverzekering zijn:

  • De hypotheekkosten van uw woning;
  • Aflossing van lopende schulden;
  • Of overige inkomstenverliezen.

Er zijn 3 type Overlijdensrisicoverzekeringen

Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering

Met een Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering verzekerd u een vast bedrag voor een vaste premie per maand.

Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals u in de grafiek kunt zien blijft het verzekerde bedrag gedurende de looptijd gelijk. De premie staat vast en blijft tot het verstrijken van de looptijd gelijk.Het verzekerde bedrag blijft gedurende de looptijd van de Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering gelijk. Uw nabestaanden krijgen bij overlijden het bedrag waarvoor u en/of uw partner de verzekering hebben afgesloten.

Waarom een Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering?
Wanneer u een koopwoning met hypotheekschuld heeft of in het bezit bent van een ander krediet kan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten verstandig zijn. Hierdoor kan uw partner namelijk bij uw overlijden de hypotheekschuld aflossen en in de huidige woning blijven wonen.

Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Met een Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering verzekerd u een bedrag dat tijdens de looptijd van de verzekering daalt.

Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals u kunt zien in de grafiek zal het uitkeringsbedrag in de het begin van de verzekering langzaam dalen. Aan het eind van de van de looptijd zal het uitkeringsbedrag sneller dalen.

Premie Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering
De premie bij een Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering staat vast. Het verzekerde bedrag daalt wel ieder jaar, daarom zijn de laatste jaren vaak premievrij. Dit omdat het overgebleven uitkeringsbedrag erg laag is aan het einde van de looptijd. gelijk.
Bij het afsluiten van een Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering kiest u zelf een annuïteit percentage.

Koopwoning met een Annuïtair Dalende hypotheek
Wanneer u een koopwoning met een Annuïtair Dalende hypotheekschuld heeft en uw lasten jaarlijks dalen kan een Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering interessant zijn. Er wordt rekening gehouden met uw lasten vermindering en/of het opbouwen van uw vermogen in de loop van tijd.

En-bloc clausule
Sommige verzekeraars hebben een En-bloc clausule in de voorwaarden opgenomen. Dit houdt in dat de verzekeraar tijdens de duur van de verzekering het premiebedrag kan verhogen. Goed om te weten is dat u uw verzekering dan kunt beëindigen.

Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Met een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering verzekerd u een bedrag dat tijdens de looptijd van de verzekering daalt.

Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals u kunt zien in de grafiek zal het uitkeringsbedrag jaarlijks gelijkmatig dalen. Aan het eind van de van de looptijd zal het uitkeringsbedrag nul zijn.

Premie Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering
De premie bij een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering staat vast. Het verzekerde bedrag daalt wel ieder jaar, daarom zijn de laatste jaren vaak premievrij. Dit omdat het overgebleven uitkeringsbedrag erg laag is aan het einde van de looptijd.
>Bij het afsluiten van een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks gelijkmatig. Aan het einde van de verzekering is het verzekerde bedrag gedaald tot nul.

Koopwoning met een Lineaire hypotheek
Met een Lineaire Overlijdensrisicoverzekering kan in dit geval uw partner het restant van de hypotheekschuld aflossen en in de koopwoning blijven wonen bij uw overlijden.

En-bloc clausule
Sommige verzekeraars hebben een En-bloc clausule in de voorwaarden opgenomen. Dit houdt in dat de verzekeraar tijdens de duur van de verzekering het premiebedrag kan verhogen. Goed om te weten is dat u uw verzekering dan kunt beëindigen.

Mocht u meer informatie willen hebben over een overlijdensrisicoverzekering of heeft u andere inhoudelijke vragen, adviseren wij u contact op te nemen met uw financieel tussenpersoon.