Selecteer een pagina
In Nederland lopen nabestaanden veel geld mis omdat zei vaak niet weten dat hun overleden dierbare een uitvaartverzekering heeft afgesloten of niet. Ook is het voor nabestaanden te moeilijk om erachter te komen wat voor soort uitvaartverzekering er is afgesloten. Dit blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net. Veel van dit geld blijft nu hangen bij de uitvaartverzekeraars.
Nabestaanden lopen geld mis

Petitie voor helder overzicht

Leon Schouten, directeur van uitvaartverzekeringwijzer.net pleit dan ook voor één website vanuit het ministerie waar nabestaanden eenvoudig kunnen nagaan of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Hij heeft hiervoor een petitie gestart.

Als goed voorbeeld geeft hij de website van mijnpensioenoverzicht.nl waar alle pensioen informatie eenvoudig is in te zien.

Ruim 70 procent van Nederland heeft een uitvaartverzekering afgesloten. De gemiddelde waarde hiervan ligt tussen de €5.000 en €10.000 euro.

Niet geclaimde uitvaartpolissen

Schouten zegt daarnaast dat nabestaanden veel geld mislopen omdat uitvaartpolissen niet worden geclaimd. Uit inventarisatie onder uitvaartondernemers zijn er naar schatting 10.000 polissen waar het om zou gaan. Veel van deze polissen zijn allang afbetaald.

Vakbond van verzekeraars

Dat een centraal punt met een duidelijk overzicht van uitvaartpolissen geen overbodige luxe is blijkt uit de vele aanvragen bij de vakbond van verzekeraars. De vakbond krijgt maandelijks ongeveer 275 aanvragen van nabestaanden met de vraag welke verzekeringen er zijn afgesloten. Een antwoord hierop geven duurt gemiddeld drie maanden.

Het grote probleem hiervan is dat nabestaanden niet weten hoeveel geld er beschikbaar is voor de uitvaart. En tegen de tijd dat de aanvraag is behandeld dan heeft de uitvaart reeds plaatsgevonden.

Uitvaartverzekeraars moeten pro-actiever zijn

Schouten is bovendien van mening dat uitvaartverzekeraars meer moeten doen om het voor nabestaanden eenvoudiger te maken om te controleren waar iemand verzekerd is. Een goed voorbeeld noemt hij Ardanta. die een afdeling hebben gestart om nabestaanden van oude polissen te achterhalen.

Monuta en Yarden

Twee grote spelers in de uitvaartbranche Monuta en Yarden  vinden niet dat zei te weinig doen om nabestaanden van oude polissen te achterhalen. Een van de belemmeringen waar verzekeraars tegen aanlopen is de nieuwe privacywet volgens een woordvoerder van Yarden.

Monuta geeft aan zeer nobel te zijn als het gaat om de vervaltermijn van 5 jaar. Mocht een rechthebbende nabestaanden na 10 jaar een aanvraag indienen wordt er gewoon uitgekeerd.

Steun vanuit Politiek

Vanuit de Politiek kan Schouten op steun rekenen van Tweede-Kamerlid Monica den Boer van D66. De belangrijkste reden voor de steun is dat D66 van mening is dat een uitvaart 20 uur na overlijden moet kunnen plaatsvinden.