Selecteer een pagina

Verschil uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering?

Verschil uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering? Beide zijn verzekeringen die je afsluit voor je nabestaanden zodat zei niet in financiële problemen komen wanneer je komt plotseling komt te overlijden. Het verschil is echter dat beide verzekeringen een ander doel hebben.

Verschil uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering beschermt je nabestaanden tegen financiële problemen en kan vaak gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een hypotheek.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering je altijd afsluit voor een vaste periode en wordt vaak gekoppeld aan bijvoorbeeld een hypotheek. Wanneer je een overlijdensrisicoverzekering afsluit moet je een begunstigde aanwijzen. In de meeste gevallen je partner.

Bij overlijden van een van de polishouders zal de verzekeraar dan een gedeelte van de hypotheekschuld aflossen. Dit zodat bij overlijden de overgebleven ouder en kinderen kunnen blijven wonen in de woning. Ook kunnen studiekosten, ontstane inkomensverschillen of schulden worden afgelost.

Belangrijk om te weten is dat een overlijdensrisicoverzekering altijd een einddatum heeft. Dit betekent ook dat er enkel wordt uitgekeerd wanneer je komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. Je sluit de verzekering namelijk af om het risico tijdens een bepaalde periode af te dekken. Bijvoorbeeld tijdens de looptijd van de hypotheek. Of tot de leeftijd dat kinderen de studie hebben afgerond.

Medisiche acceptatie

De verzekeraar probeert het risico op overlijden globaal in te schatten door je leeftijd, inkomen en rookgedrag te vragen. Meestal zul je daarom een vragenlijst moeten invullen om aan te tonen dat je gezond bent. Maar het kan zijn dat de verzekeraar ook een medische keuring van je vraagt. Bijvoorbeeld als je een erg hoog bedrag wilt laten uitkeren.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Gelijkblijvend

Met een Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering verzekerd u een vast bedrag voor een vaste premie per maand.

Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals je in de grafiek ziet blijft het verzekerde bedrag gedurende de gehele looptijd gelijk. Het premiebedrag staat vast en blijft tot het verstrijken van de looptijd gelijk. Ook het verzekerde bedrag blijft gelijk.

Waarom een Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering?

Wanneer je samen een koopwoning met hypotheekschuld hebt gekocht of in het bezit bent van een ander krediet kan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten verstandig zijn. Hierdoor kunnen jij en je partner namelijk bij overlijden de hypotheekschuld aflossen en in de huidige woning blijven wonen.

Annuitair Dalend

Met een Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering verzekerd u een bedrag dat tijdens de looptijd van de verzekering daalt.

Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals je ziet in de grafiek zal het uitkeringsbedrag in de het begin van de verzekering langzaam dalen. Aan het eind van de van de looptijd zal het uitkeringsbedrag sneller dalen.

Premie Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering
De premie bij een Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering staat vast. Het verzekerde bedrag daalt wel ieder jaar, daarom zijn de laatste jaren van de verzekering vaak premievrij. Dit omdat het overgebleven uitkeringsbedrag erg laag is aan het einde van de looptijd. Bij het afsluiten van een Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering kiest u zelf een annuïteit percentage.

Koopwoning met een Annuïtair Dalende hypotheek

Wanneer je een koopwoning met een Annuïtair Dalende hypotheekschuld hebt en je vaste lasten jaarlijks dalen kan een Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering interessant zijn. Er wordt rekening gehouden met de lasten vermindering en/of het opbouwen van vermogen in de loop van tijd.

Lineair Dalend

Met een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering verzeker je een bedrag dat tijdens de looptijd van de verzekering daalt.

Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals je ziet in de grafiek zal het uitkeringsbedrag jaarlijks gelijkmatig dalen. Aan het eind van de van de looptijd zal het uitkeringsbedrag nul zijn.

Premie Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering
De premie bij een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering staat vast. Het verzekerde bedrag daalt wel ieder jaar, daarom zijn de laatste jaren vaak premievrij. Dit omdat het overgebleven bedrag erg laag is aan het einde van de looptijd. Bij het afsluiten van een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks gelijkmatig. Aan het einde van de verzekering is het verzekerde bedrag gedaald tot nul.

Koopwoning met een Lineaire hypotheek

Met een Lineaire Overlijdensrisicoverzekering kan in dit geval je partner het restant van de hypotheekschuld aflossen en in de koopwoning blijven wonen bij uw overlijden.

Uitvaartkosten berekenen

Kosten uitvaart

Hoeveel verzekeren? Bereken direct uw persoonlijke uitvaartkosten.

Uitvaartverzekering vergelijken

Vergelijken

De meest gekozen en betrouwbare uitvaartverzekeraars vergelijken 

Uitvaartverzekering afsluiten

Afsluiten

De verzekering afsluiten doet u rechtstreeks bij de uitvaartverzekeraar

Uitvaartverzekering

Verschil uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering? Een uitvaartverzekering is ook een verzekering die je afsluit voor je nabestaanden. Echter in tegenstelling tot de overlijdensrisicoverzekering sluit je de uitvaartverzekering af zodat de kosten voor je begrafenis of crematie zijn gedekt.

Uitvaartverzekeringen zijn de enige verzekeringen waarvan je zeker weet dat ze ooit uit zullen keren en in zijn daarom bijzonder: Het gaat niet alleen om het risico van overlijden, maar het gaat om de zekerheid dat de uitvaart betaald kan worden zonder dat nabestaanden de rekening gepresenteerd krijgen.

Soorten uitvaartverzekeringen

Als je een uitvaartverzekering gaat afsluiten zal je een keuze moeten maken voor het soort verzekering dat je wilt gaan afsluiten. De drie meest voorkomende zijn;

Natura uitvaartverzekering

De natura verzekering is een pakket verzekering. Je hebt zelf grote invloed op de invulling van je uitvaart. Bij de aanvraag stel je namelijk zelf een pakket van producten en diensten op die worden uitgekeerd bij overlijden. De meeste verzekeraars die natura verzekeringen aanbieden hebben uitvaartverzorgers en uitvaartcentra verspreid over heel Nederland. De uitvaartverzorgers nemen de taken uit handen van je nabestaanden zodat ze zich volledig kunnen richten op het rouwen in een moeilijke periode.

Kapitaal verzekering

Een tweede populaire vorm van een uitvaartverzekering is de kapitaal verzekering. Bij deze verzekering kies een bedrag waarvoor je een verzekering wilt afsluiten, hiervoor betaal je maandelijks een premie. Bij overlijden zal dit bedrag worden uitgekeerd aan je nabestaanden. Zei kunnen met het vrijgekomen geldbedrag jouw uitvaart betalen. Goed om te weten is dat het vrijgekomen geldbedrag bij een kapitaal verzekering vrij is te besteden en dus niet volledig hoeft te worden besteed aan uitvaart gerelateerde kosten.

Uitvaartverzekering vergelijken

Combinatie verzekering

Een laatste populaire vorm van een uitvaartverzekering is de combinatie verzekering. Bij deze vorm sluit je een combinatie van de natura en kapitaal verzekering af. Je verzekert een compleet verzorgde uitvaart via de natura verzekering. Daar bovenop verzeker je een extra geldbedrag dat kan worden gebruikt voor extra persoonlijke wensen. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld een luxere uitvaartkist, een uitgebreide catering of een grotere rouwauto. Goed om te weten is dat in tegenstelling tot de kapitaal verzekering, het extra geldbedrag expliciet aan uitvaart gerelateerde kosten moet worden besteed.

Monuta

Verzekerd bedrag
€ 9.500,-

Besteden bij Monuta
€ 2.500,-

Vrij te besteden
€ 7.000,-

Soort verzekering
Natura verzekering

Premie looptijd
Hele leven

Kinderpremie
gratis tot 18 jaar

€ 6,70

Dela

Verzekerd bedrag
€ 9.500,-

Dienstenpakket
€ 6.750,-

Vrij te besteden
€ 2.750,-

Soort verzekering
Natura verzekering

Premie looptijd
Hele leven

Kinderpremie
tot 25 jaar

€ 8,58

Uitvaartverzekering ASR

Verzekerd bedrag
€ 9.500,-

Verzorgde uitvaart
Vrije keuze

Vrij te besteden
€ 9.500,-

Soort verzekering
Kapitaalverzekering

Premie looptijd
Tot 85 jaar

Kinderpremie
Niet van toepassing

€ 10,01

Niet beschikbaar

Laatst gecontroleerd op: 10 juni 2024. Gebaseerd op een kapitaalverzekering met een leeftijd van 25 Jaar (01-01-1999)