Selecteer een pagina

Wat is een overlijdensrisicoverzekering

wat is een overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Een overlijdensrisicoverzekering (ook levensverzekering genoemd) is een vorm van levensverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit indien de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt.

Een overlijdensrisicoverzekering beschermt nabestaanden tegen eventuele financiële problemen als u komt te overlijden. Wanneer u of uw partner komt te overlijden is het door inkomensterugval niet altijd mogelijk om de lopende vaste lasten te betalen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt nabestaanden dus bescherming tegen financiële risico’s van:

  • De kosten van een hypothecaire lening;
  • De aflossing van een schuld;
  • Inkomstenverlies.

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt u gedurende een vooraf afgesproken aantal jaren een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen.

Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering

De Dekking en premie blijven gedurende de gehele looptijd gelijk. U betaalt meer dan bij de dalende verzekeringen, maar u heeft de zekerheid van een gelijkblijvende uitkering.

Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Het uitkeringsbedrag daalt gedurende de looptijd. In de eerste jaren is de daling minder en in de tweede helft van de looptijd daalt de uitkering zeer scherp. U betaalt de gehele looptijd wel dezelfde premie. De laatste jaren (afhankelijk van de looptijd) is de polis premievrij omdat de dekking dan zeer laag is. De premie is iets minder dan bij de gelijkblijvende. Daartegenover staat dat hoe verder de looptijd vordert, hoe minder er wordt uitgekeerd indien de verzekerde komt te overlijden. Juist in de laatste periode van een looptijd is de verzekerde ouder, loopt meer risico en wordt er nog maar zeer weinig uitgekeerd. Vaak stopt men dan al met de verzekering en heeft de maatschappij nooit het risico gelopen van de oudere leeftijd!

Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Zie Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering. Het verschil is dat ieder jaar de daling van het verzekerde bedrag gelijk is, zodanig dat op het einde van de looptijd het verzekerde bedrag exact nul is. U betaalt de gehele looptijd wel dezelfde premie.

type overlijdensrisicoverzekeringen

Een overlijdensrisicoverzekering is bij de meeste verzekeraars af te sluiten op twee levens, bijvoorbeeld het leven van jezelf en het leven van jouw partner. Sluiten jij en je partner een levensverzekering af dan is de ander vaak de begunstigde, maar ook kinderen kunnen als begunstigde worden opgegeven.

Deze verzekering is met name zinvol om nabestaanden te dekken tegen het financiële risico van een hypothecaire lening of schuld op jouw naam. Overlijd je gedurende de looptijd van de verzekering dan keert de verzekeraar namelijk een vooraf afgesproken bedrag uit waarmee de hypotheek en/of schuld (deels) kan worden afgelost. Een overlijdensrisicoverzekering kan dus worden gekoppeld aan een hypotheek. Hiermee zorgt u ervoor dat uw partner in het huis kan blijven wonen. In dit geval wordt een deel van de hypotheek na het overlijden afgelost aan de geldverstrekker. Uw hypotheekverstrekker of verzekeringsadviseur kan hier meer over vertellen.

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen hebben over een overlijdensrisicoverzekering of heeft u andere inhoudelijke vragen over het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, adviseren wij u contact op te nemen met uw financieel tussenpersoon.

Heeft dit artikel uw vraag “Wat is een overlijdensrisicoverzekering?” uw geholpen?