Selecteer een pagina

Monuta verhoogt premies en de waarde voor alle nieuwe uitvaartverzekeringen. Vanaf 11 juli 2019 zullen nieuwe klanten een verhoogd pakket van producten en diensten krijgen ter waarde van €5.400,- (was €4.500,-) voor de Natura uitvaartverzekering. Daarnaast zal ook de premie stijgen als gevolg van lage marktrentes die blijven aanhouden.

Monuta verhoogd premies

Waardes uitvaartverzekeringen Monuta

Om u een goed beeld te geven vindt u hieronder de waardes van de uitvaartverzekeringen van Monuta. Naast de verschillende Natura uitvaartverzekeringen kunt u bij Monuta ook een uitvaartverzekering in geld afsluiten. Bij Monuta kunt u een Kapitaal uitvaartverzekering afsluiten tot een maximum bedrag van €15.000,-.

Voor alle huidige klanten zal er geen verandering zijn! Alleen bij een verhoging van een verzekering zullen de nieuwe waardes voor het verhoogde bedrag gelden.

Monuta verhoogd premies

Naast de verhoging van de waardes van de uitvaartverzekeringen zal Monuta voor nieuwe klanten ook de premies verhogen. Monuta verhoogt premies omdat de marktrentes al geruime tijd zeer laag zijn. Ook de lagere rendementen op beleggingen zorgen voor een hogere rekenrente. Hierdoor heeft Monuta de premies voor alle uitvaartverzekeringen moeten verhogen.

De nieuwe premies zijn per situatie verschillend. Ze zijn afhankelijk van onder andere de leeftijd van de verzekerde. De premie looptijd en de hoogte van het verzekerde bedrag.

Net als bij de verhoging van de waarde zal er voor bestaande klanten geen premie wijziging zijn. Behalve wanneer men ervoor kiest het verzekerde bedrag te verhogen.

Over Monuta

Monuta is één van de grootste verzekeraars op het gebied van uitvaartverzekeringen. Als uitvaartverzorger en uitvaartverzekeraar maakt het bedrijf voor iedereen een afscheid met een goed gevoel mogelijk. Het begeleiden van uw nabestaanden staat dan ook centraal in het geval u komt te overlijden.