Selecteer een pagina

Wat te doen na overlijden van een dierbare?

19 mei, 2019Veel gestelde vragen

Na overlijden van een dierbare komen er een hoop dingen op u af. Ten eerste moet u aangifte doen van overlijden, ook zal er een uitvaart plaats moeten vinden, tot slot zullen alle overige zaken geregeld moeten worden. Wij hebben voor u de belangrijkste zaken die geregeld moeten worden na een overlijden op een rij gezet.

Na overlijden

Na overlijden

Hoe ingrijpend het overlijden van een dierbare ook is zullen er direct na het overlijden een aantal belangrijke zaken geregeld moeten worden.

Verklaring van overlijden

Een arts zal een verklaring moeten opstellen van overlijden. Deze verklaring heeft u nodig om het overlijden te melden bij Gemeente waarin de overledene woont. In de meeste gevallen zal de uitvaartondernemer de aangifte voor zijn rekening nemen. U kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen. Belangrijk om te weten is dat de aangifte binnen 6 dagen na overlijden moet zijn worden gedaan. Zodra de aangifte is verwerkt krijgt u een akte van overlijden. 

Persoonlijke wensen

De meeste mensen hebben nagedacht over wat zei graag willen na overlijden en hebben dit vastgelegd op papier in de vorm van een laatste wilsbeschikking. Dit document kan enorm helpen bij de voorbereiding en organisatie van de uitvaart.

Veel mensen hebben als laatste wens vastgelegd donor te willen zijn. Laat de huisarts dit altijd checken in het nationale donorregister.

Testament

Naast de wilsbeschikking waarin de persoonlijke wensen voor de uitvaart staan beschreven hebben veel mensen een testament opgesteld waarin erfgenamen worden aangewezen. Op de website van het Centraal Testament Register kunt u bekijken of er een testament aanwezig is.

Uitvaartverzekering

Vaak komt het voor dat de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten. In de uitvaartpolis treft u vaak belangrijke informatie aan. Hierin staat bijvoorbeeld het soort uitvaart dat georganiseerd moet worden en of u een uitvaartverzorger krijgt toegewezen of dat u deze zelf mag kiezen.

Uitvaartverzorger kiezen

Op het moment dat u zelf een uitvaartverzorger mag kiezen kunt u deze benaderen. Heeft de overledene echter een uitvaartverzekering afgesloten zonder vrije keus dan zal de uitvaartverzekeraar een uitvaartverzorger toewijzen die u zal ondersteunen bij het organiseren van de uitvaart.

Het organiseren van de uitvaart na overlijden

Heeft u een uitvaartverzorger uitgekozen of er een toegewezen gekregen dan kunt u samen om de tafel gaan zitten om de invulling van de uitvaart in beeld te brengen. Het is aan te raden om tijdens het gesprek met meerdere mensen om tafel te gaan. Na overlijden van een dierbare komen er namelijk een hoop emoties vrij en zult u dingen misschien minder goed onthouden.

Het is aan te raden om het gesprek met de uitvaartverzorger met meerdere mensen te voeren. Er kunnen namelijk een hoop emoties vrijkomen waardoor u dingen misschien minder goed onthoud.

Uitvaartkosten

Naast het feit dat een uitvaart een zeer emotionele gebeurtenis is zal er toch gesproken moeten worden over de kosten die een uitvaart met zich meebrengt. Belangrijk bij het verdelen het budget is om een goede balans te vinden tussen de wensen van de overledene en uw eigen specifieke wensen. Uw uitvaartverzorger kan u hier altijd bij helpen mochten er meningsverschillen ontstaan over de invulling van de uitvaart.

Checklist na overlijden

Checklist na overlijden

Na het plaatsvinden van de uitvaart zijn er nog een hoop andere zaken die geregeld moeten worden. Zo zullen onder andere de financiële gevolgen van overlijden besproken moeten worden. Ook zullen lopende abonnementen en lidmaatschappen moeten worden opgezegd. Om het voor u als nabestaande overzichtelijk te maken hebben wij onderstaande checklist gemaakt die u kunt gebruiken als hulpmiddel bij de afwikkeling van een overlijden.

Bankzaken en verzekeringen

Bij overlijden is het belangrijk om bank en verzekeringszaken goed in kaart te brengen en deze te informeren. Zo moeten onder andere de tenaamstellingen van bankrekening en spaarrekeningen worden gewijzigd. Ook zal de werkgever moeten worden geïnformeerd en moet het nog toegekende salaris wellicht op een andere rekening gestort worden. Daarnaast is het het onderzoeken waard om te kijken of u in aanmerking komt voor een ANW uitkering (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) van de Sociale verzekeringsbank.

Verzamel alle gegevens en maak een overzicht van:
 

  • Het DigiD van de overledene
  • Bankrekeningnummers van, ook van eventuele spaarrekeningen
  • Rekeningnummers van spaarloon en lijfrentes
  • Alle lopende verzekeringen met polisnummers
  • Het pensioenoverzicht
  • Een kopie van het testament en de gegevens van de notaris

Naast alle instanties die u moet informeren is het belangrijk om accounts en wachtwoorden van websites te verzamelen. Vergeet hierbij vooral de Social Media accounts niet te verwijderen of de status aan te passen.

Lidmaatschappen en abonnementen

Veel mensen hebben lidmaatschappen en/of abonnementen afgesloten. Belangrijk is om na overlijden verenigingen en maatschappijen te informeren van het overlijden en de abonnementen en lidmaatschappen op te zeggen.  Waar nodig kunt ook de automatische afschrijvingen die via de bank lopen intrekken.

De inhoud van deze pagina is zo zorgvuldig mogelijk voor u samengesteld door UitvaartVergelijker.nl, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer u specifieke vragen heeft over de afwikkeling na overlijden van een dierbare raden wij u aan contact op te nemen met de aangewezen notaris of met uw eigen financieel adviseur.