Selecteer een pagina

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel waardoor er geen hogere premie voor mensen die kankervrij zijn wordt gerekend. Het voorstel geldt voor uitvaart en overlijdensrisicoverzekeringen. Vanaf 2021 hoeven ex-patiënten tien jaar nu hun ziekte niet meer te melden dat ze de ziekte kanker hebben gehad. Jongeren onder de 21 jaar hoeven het niet meer te melden na 5 jaar.

Geen hogere premie voor mensen die kankervrij zijn
Nu is het zo dat iedereen die de ziekte kanker heeft dit moet melden bij zijn of haar verzekeraar. Ook als dit langer dan tien jaar geleden is. Hierdoor kunnen premies aanzienlijk hoger uitvallen en in sommige gevallen worden aanvragen zelfs geweigerd.

Uit recent onderzoek van de federatie van kankerpatiëntenorganisaties is gebleken dat ruim 60 procent ex patiënten het niet voor elkaar kreeg om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, die vaak nodig is om een hypotheek te kunnen afsluiten. De bond van verzekeraars is van mening dat dit percentage een stuk lager ligt. Wel willen ze kijken of het schone-lei-beleid in Nederland kan worden toegepast.

Minder dan 10 jaar kankervrij

Het verbond van kankerpatiëntenorganisaties is tevreden dat het eindelijk is gelukt om dit beleid nu ook in Nederland door te voeren aldus directeur Arja Broenland. Er zal een lijst worden gemaakt met kanker soorten waarvoor een kortere periode zal gelden dan 10 jaar. Het verbond wil dat hiervoor eerst wordt gekeken naar de kanker soorten die het meest voorkomen onder de bevolking in de leeftijd van 18 tot 39 jaar.

Bron: nos.nl

Uit recent onderzoek van de federatie van kankerpatiëntenorganisaties is gebleken dat ruim 60 procent ex patiënten het niet voor elkaar kreeg om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten

Voordat u een uitvaart of overlijdensrisicoverzekering gaat afsluiten is het altijd belangrijk om de polisvoorwaarden goed door te nemen, deze kunnen per verzekeraar namelijk aanzienlijk verschillen. Wanneer u aanvullende vragen heeft is het verstandig om contact op te nemen met uw financieel adviseur.
Uitvaartkosten berekenen

Kosten uitvaart

Hoeveel verzekeren? Bereken direct uw persoonlijke uitvaartkosten.

Uitvaartverzekering vergelijken

Vergelijken

De meest gekozen en betrouwbare uitvaartverzekeraars vergelijken 

Uitvaartverzekering afsluiten

Afsluiten

De verzekering afsluiten doet u rechtstreeks bij de uitvaartverzekeraar

Wat is een uitvaartverzekering?

Het is belangrijk om te weten dat een begrafenis of crematie in Nederland gemiddeld zo’n €8.000 kost. Met een uitvaartverzekering spaart u voor de kosten van een uitvaart door middel van premiebetaling. De hoogte van de premie van een uitvaartverzekering hangt af van verschillende factoren. Met een uitvaartverzekering kun je diensten of een bedrag vrij laten komen waarmee de nabestaanden de uitvaart kunnen organiseren.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering beschermt nabestaanden tegen eventuele financiële problemen als u komt te overlijden. Wanneer u of uw partner komt te overlijden is het door inkomensterugval niet altijd mogelijk om de lopende vaste lasten te betalen. Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt u gedurende een vooraf afgesproken aantal jaren een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Er zijn 3 soorten verzekeringen: de Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering, de Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering en de Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering.

Kan een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld worden aan een hypotheek?
Een overlijdensrisicoverzekering kan worden gekoppeld aan een hypotheek. Hiermee zorgt u ervoor dat uw partner in het huis kan blijven wonen. In dit geval wordt een deel van de hypotheek na het overlijden afgelost aan de geldverstrekker. Uw hypotheekverstrekker of verzekeringsadviseur kan hier meer over vertellen.

Wat is het verschil tussen een overlijdensrisico- en een uitvaartverzekering?

Bij een uitvaartverzekering worden de kosten van de uitvaart zelf gedekt. Deze verzekering loopt levenslang, dus tot overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af voor je nabestaanden. Bijvoorbeeld zodat zij de hypotheekschuld kunnen aflossen als jij er niet meer bent of andere kosten die doorbetaald moeten kunnen worden. Een overlijdensrisicoverzekering heeft een einddatum. Alleen als je tijdens de duur van de verzekering komt te overlijden, zal de verzekeraar uitkeren.

Waarom een uitvaartverzekering?

Uitvaartverzekeringen zijn de enige verzekeringen waarvan je zeker bent dat ze ooit uit zullen keren en zijn in daarom bijzonder: Het gaat niet enkel om het risico van overlijden, maar het gaat om de zekerheid dat de begrafenis of crematie betaald kan worden zonder dat nabestaanden de rekening gepresenteerd krijgen.

Uitvaartverzekering vergelijken

Uitvaartverzekeringen vergelijken is dus zeer verstandig. Aanbieders van uitvaartverzekeringen kunnen verschillen op onder andere het premiebedrag, de premie periode, het uitkeringsbedrag en de wijze van uitkeren (geld, verzorgde uitvaart of een combinatie hiervan). Op deze factoren kunt u op uitvaartvergelijker.nl vergelijken.