Selecteer een pagina

Vanuit de Wet op de lijkbezorging is het voor gemeenten verplicht om een uitvaart te organiseren als iemand binnen de gemeente komt te overlijden en er geen vermogen is en er geen nabestaanden zijn of dat deze de kosten niet kunnen betalen. Dit wordt ook wel een gemeentelijke begrafenis genoemd. De gemeente wordt dan opdrachtgever van de begrafenis en is verantwoordelijk voor de invulling van de uitvaart. Een gemeentelijke begrafenis wordt meestal erg sober georganiseerd en de eventuele nabestaanden hebben in de meeste gevallen geen inspraak over de invulling van de uitvaart.

Gemeentelijke begrafenis

Identificatie overledene voor een gemeentelijke begrafenis

Voordat een gemeentelijke begrafenis kan plaatsvinden is het van belang dat de overleden persoon wordt geïdentificeerd. Er wordt geprobeerd om eventuele nabestaanden alsnog op te sporen. Ook zal de gemeente de uitvaartwensen van de overledene proberen te achterhalen en de uitvaart hier zo goed mogelijk op aan laten sluiten.

Belangrijk is het dat er duidelijk wordt vastgelegd wie er door de gemeente wordt begraven, het kan namelijk voorkomen dat er in de toekomst toch nabestaanden opduiken.

Hoe zit het met de kosten van een gemeentelijke uitvaart?

Aan elke begrafenis of crematie zijn uiteraard kosten verbonden. Gemeenten zullen in eerste instantie proberen de kosten van de gemeentelijke begrafenis uit de nalatenschap van de overledene te bekostigen. Op het moment dat er niet voldoende middelen zijn om de kosten te dekken zal de gemeente proberen de kosten te verhalen op de nabestaanden.

Vaak komt het voor dat nabestaanden wel de uitvaart van de overledene willen organiseren maar niet voor de bijbehorende kosten willen opdraaien. Nabestaanden kunnen dan bij de notaris een verklaring ondertekenen. Deze beneficiaire aanvaarding van de erfenis betekent dat de nabestaanden niet zullen opdraaien voor de schulden. Mocht er echter geld overblijven nadat alle kosten zijn betaald dan zal dit restant ten goede komen van de erfgenamen.

Gemeenten werken vaak met een vaste uitvaartondernemer die vervolgens de gehele begrafenis organiseert.

Wet bijzondere bijstand

Als nabestaanden de begrafenis wel willen organiseren maar door financiële omstandigheden de uitvaart echt niet kunnen betalen en gebruik maken van een sociale uitkering dan is hiervoor een oplossing via de wet bijzondere bijstand. Nabestaanden kunnen een lening aanvragen. Het bedrag dat wordt vergoed is per gemeente verschillend, er zal daarnaast altijd een kosten begroting moeten worden gemaakt en worden goedgekeurd. Het geleende bedrag zal door de nabestaanden moeten worden terugbetaald. Ook kan er worden afgesproken dat er in termijnen een deel van de uitkering wordt ingehouden.

Wanneer er geen nabestaanden te vinden zijn zal de gemeentelijke begrafenis worden betaald door de desbetreffende gemeente. Dit is afgesproken in de wet op lijkbezorging artikel 21.

Als er een uitvaartverzekering is afgesloten dan is een gemeentelijke begrafenis uiteraard helemaal niet nodig. Het is dus een verstandige keuze om een uitvaartverzekering af te sluiten zodat u het afscheid krijgt dat u verdiend en uw nabestaanden niet met hoge kosten worden geconfronteerd.

Uitvaartkosten berekenen

Kosten uitvaart

Hoeveel verzekeren? Bereken direct uw persoonlijke uitvaartkosten.

Uitvaartverzekering vergelijken

Vergelijken

De meest gekozen en betrouwbare uitvaartverzekeraars vergelijken 

Uitvaartverzekering afsluiten

Afsluiten

De verzekering afsluiten doet u rechtstreeks bij de uitvaartverzekeraar