Uitkering uitvaartverzekering. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kunt u in veel gevallen zelf kiezen wie de uitkering van de uitvaartverzekeraar zal ontvangen. Afhankelijk van het type uitvaartverzekering welke u heeft afgesloten zal er een geldbedrag worden uitgekeerd aan uw nabestaanden. Een uitkering in geld wordt alleen bij de kapitaal uitvaartverzekering uitgekeerd. Bij een natura uitvaartverzekering zullen de producten en diensten verzorgd en betaald worden. Vaak zal de verzekeraar dan ook de uitvaart verzorgen.

uitkering uitvaartverzekering

Als u besluit om een natura uitvaartverzekering af te sluiten dan zal er geen geld worden uitgekeerd. De vraag wie het geldbedrag zal ontvangen is in deze situatie niet van toepassing.  Naast de natura verzekering kun u wel een aanvullende kapitaal verzekering afsluiten. Een aanvullende kapitaal uitvaartverzekering kunt u afsluiten om de extra producten en diensten mee te bekostigen. Dit zijn diensten welke niet standaard zijn meeverzekerd in uw afgesloten uitvaartverzekering.

Bij een kapitaal uitvaartverzekering is er altijd een begunstigde van de verzekeringspolis. Deze zal het geldbedrag voor uw uitvaart ontvangen. De begunstigde wordt door u vooraf aangewezen. Dit legt u vast in de polis. Als u geen begunstigde aanwijst dan is er altijd nog een standaard begunstigde en dit is uw echtgenoot of uw geregistreerde partner. Als deze niet meer in leven is dan zal het geldbedrag aan uw kinderen worden uitgekeerd.

Om er achter te komen wie de begunstigde is kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw uitvaartverzekeraar.