Selecteer een pagina
Verschil overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering. Wij vergelijken op onze site zowel overlijdensrisicoverzekeringen als uitvaartverzekeringen. Het zijn allebei verzekering voor nabestaanden bij overlijden. Echter sluit je de verschillende soorten verzekeringen af met een ander doel.
Verschil overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af voor je nabestaanden. Bijvoorbeeld zodat zij de hypotheekschuld kunnen aflossen als jij er niet meer bent. Of andere kosten die doorbetaald moeten kunnen worden. Denk aan studiekosten of om voor een partner een inkomensverschil af te vangen. Ook kunnen schulden hiermee worden afgelost.

Een overlijdensrisicoverzekering heeft een einddatum. Alleen als je tijdens de duur van de verzekering  komt te overlijden, zal de verzekeraar het afgesproken bedrag uitkeren. Je sluit de verzekering om het risico tijdens een bepaalde periode af te dekken. Bijvoorbeeld tijdens de looptijd van de hypotheek. Of tot de leeftijd dat kinderen studie hebben afgerond.

Overlijdensrisicoverzekering hypotheek

Er zijn verschillende aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen. Je kan een deze verzekering koppelen aan je hypotheek. Je kan ook op het leven van bijvoorbeeld je partner een afgesproken bedrag verzekeren. Dit kan een vast bedrag zijn gedurende de gehele looptijd. Je kan ook het bedrag laten dalen in de periode. Je krijgt dat hoe dichter je bij het einde van de looptijd van de verzekering komt, een lager bedrag uitgekeerd. De maandpremie van dalende verzekeringen zijn gemiddeld lager dan verzekeringen met een gelijkblijvend verzekerd bedrag. Lees hier meer over overlijdensrisicoverzekeringen.
Heeft u nog geen overlijdensrisicoverzekering? Vergelijk hier overlijdensrisicoverzekeringen.

uitvaartverzekering

Bij een uitvaartverzekering worden de kosten van de uitvaart zelf gedekt. Deze verzekering loopt levenslang, dus tot overlijden. Dit is de enige verzekering waarvan je weet dat deze zeker uitkeert. Uw nabestaanden kunnen met de uitkering van de uitvaartverzekering uw uitvaart verzorgen of laten verzorgen. Dit is afhankelijk van het type uitvaartverzekering. Een gemiddelde uitvaart kosten zo’n EUR 8.000,-. Er zijn verschillende aanbieders welke  online uitvaartverzekeringen aanbieden.

Heeft u nog geen uitvaartverzekering? Vergelijk hier uitvaartverzekeringen.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen hebben over een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering, of heeft u andere inhoudelijke vragen over het afsluiten van een uitvaartverzekering, adviseren wij u contact op te nemen met uw financieel tussenpersoon.