Selecteer een pagina

Verschil overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering. Op UitvaartVergelijker.nl vergelijken we zowel overlijdensrisicoverzekeringen als uitvaartverzekeringen. Allebei de verzekeringen zijn er om ervoor te zorgen dat je nabestaanden niet in problemen komen in het geval je komt te overlijden. Beide verzekeringen sluit je echter wel af voor een ander doel.

Verschil overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af voor je nabestaanden. Bijvoorbeeld zodat zij de hypotheekschuld kunnen aflossen als jij er niet meer bent. Of andere kosten die doorbetaald moeten kunnen worden. Denk aan studiekosten of om voor een partner een inkomensverschil af te vangen. Ook kunnen schulden hiermee worden afgelost.

Een overlijdensrisicoverzekering heeft altijd een einddatum. Alleen als je tijdens de duur van de verzekering  komt te overlijden, zal de verzekeraar het afgesproken bedrag uitkeren. Je sluit de verzekering af om het risico tijdens een bepaalde periode af te dekken. Bijvoorbeeld tijdens de looptijd van de hypotheek of tot de leeftijd dat kinderen de studie hebben afgerond.

Overlijdensrisicoverzekering hypotheek

Er zijn verschillende aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen. Je kan een deze verzekering koppelen aan je hypotheek. Je kan ook op het leven van bijvoorbeeld je partner een afgesproken bedrag verzekeren. Dit kan een vast bedrag zijn gedurende de gehele looptijd. Je kan ook het bedrag laten dalen in de periode. Je krijgt dat hoe dichter je bij het einde van de looptijd van de verzekering komt, een lager bedrag uitgekeerd. De maandpremie van dalende verzekeringen zijn gemiddeld lager dan verzekeringen met een gelijkblijvend verzekerd bedrag. 

Gelijkblijvend

Met een Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering verzekerd u een vast bedrag voor een vaste premie per maand.

Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals je in de grafiek ziet blijft het verzekerde bedrag gedurende de gehele looptijd gelijk. Het premiebedrag staat vast en blijft tot het verstrijken van de looptijd gelijk. Ook het verzekerde bedrag blijft gelijk.

Waarom een Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering?

Wanneer je samen een koopwoning met hypotheekschuld hebt gekocht of in het bezit bent van een ander krediet kan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten verstandig zijn. Hierdoor kunnen jij en je partner namelijk bij overlijden de hypotheekschuld aflossen en in de huidige woning blijven wonen.

Annuitair Dalend

Met een Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering verzekerd u een bedrag dat tijdens de looptijd van de verzekering daalt.

Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals je ziet in de grafiek zal het uitkeringsbedrag in de het begin van de verzekering langzaam dalen. Aan het eind van de van de looptijd zal het uitkeringsbedrag sneller dalen.

Premie Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering
De premie bij een Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering staat vast. Het verzekerde bedrag daalt wel ieder jaar, daarom zijn de laatste jaren van de verzekering vaak premievrij. Dit omdat het overgebleven uitkeringsbedrag erg laag is aan het einde van de looptijd. Bij het afsluiten van een Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering kiest u zelf een annuïteit percentage.

Koopwoning met een Annuïtair Dalende hypotheek

Wanneer je een koopwoning met een Annuïtair Dalende hypotheekschuld hebt en je vaste lasten jaarlijks dalen kan een Annuïtair Dalende Overlijdensrisicoverzekering interessant zijn. Er wordt rekening gehouden met de lasten vermindering en/of het opbouwen van vermogen in de loop van tijd.

Lineair Dalend

Met een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering verzeker je een bedrag dat tijdens de looptijd van de verzekering daalt.

Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering

Zoals je ziet in de grafiek zal het uitkeringsbedrag jaarlijks gelijkmatig dalen. Aan het eind van de van de looptijd zal het uitkeringsbedrag nul zijn.

Premie Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering
De premie bij een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering staat vast. Het verzekerde bedrag daalt wel ieder jaar, daarom zijn de laatste jaren vaak premievrij. Dit omdat het overgebleven bedrag erg laag is aan het einde van de looptijd. Bij het afsluiten van een Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks gelijkmatig. Aan het einde van de verzekering is het verzekerde bedrag gedaald tot nul.

Koopwoning met een Lineaire hypotheek

Met een Lineaire Overlijdensrisicoverzekering kan in dit geval je partner het restant van de hypotheekschuld aflossen en in de koopwoning blijven wonen bij uw overlijden.

Uitvaartverzekering

Bij een uitvaartverzekering worden de kosten van de uitvaart zelf gedekt. Een uitvaartverzekering loopt levenslang, dus tot overlijden. Daarom is een uitvaartverzekering de enige verzekering waarvan je zeker weet dat deze uitkeert. Je nabestaanden kunnen met met het vrijgekomen bedrag je uitvaart verzorgen of laten verzorgen. Dit is afhankelijk van het type uitvaartverzekering dat je afsluit. Een gemiddelde uitvaart kosten zo’n EUR 8.000,-. Er zijn verschillende aanbieders welke online uitvaartverzekeringen aanbieden.

Soorten uitvaartverzekeringen

Wanneer je een uitvaartverzekering gaat afsluiten zal je een keuze moeten maken voor een soort verzekering. De drie meest voorkomende zijn;

Kapitaal verzekering

Bij de kapitaal verzekering kies je een bedrag waarvoor je je wilt verzekeren en betaal je hiervoor maandelijks een premie. Bij overlijden zal dit bedrag worden uitgekeerd aan je nabestaanden die dit bedrag kunnen gebruiken om de uitvaartkosten te dekken. Goed om te weten is dat het vrijgekomen bedrag bij een kapitaal verzekering vaak vrij is te besteden.

Natura verzekering

De Natura verzekering is een pakket verzekering. Bij aanvraag kies je een pakket van producten en diensten. Bij overlijden zal de verzekeraar een uitvaartverzorger aanwijzen die de uitvaart precies zoals je zelf hebt aangegeven organiseert in samenspraak met je nabestaanden. Een groot voordeel van de natura verzekering is dat je zelf grote invloed hebt op de invulling. Bovendien is de premie vaak gunstig omdat verzekeraars goede contracten hebben met verzorgers en uitvaartcentra.

Combinatie verzekering

Een derde populaire vorm is een combinatie van bovengenoemde varianten. Je stelt een pakket van producten en diensten op via de natura verzekering met daar bovenop een aanvullend geldbedrag voor extra persoonlijke wensen.