Selecteer een pagina

Een uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte hoeft geen probleem te zijn. Wel zal je er rekening moeten houden dat je bij de aanvraag een gezondheidsverklaring zal moeten invullen. De reden dat verzekeraars deze selectie maken is omdat ze geen verlies willen lijden op het moment dat je de verzekering afsluit.

Uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte

Waarom een gezondheidsverklaring?

De belangrijkste reden waarom verzekeraars een gezondheidsverklaring willen op het moment dat je een uitvaartverzekering wil afsluiten bij ziekte is dat ze geen verlies willen lijden. Verzekeraars zijn er namelijk bij gebaat dat de verzekerde zo lang mogelijk leeft en premie betaalt. Buiten de premie speelt ook de rente een belangrijke rol voor verzekeraars.

Gezondheidsvragen

Bij de gezondheidsverklaring worden er verschillende vragen gesteld. Hierbij moet je denken aan vragen zoals; Ben je ooit behandeld voor bepaalde klachten? Denk hierbij aan suikerziekte, hart en vaat aandoeningen of een psychische aandoening. Ben je in de afgelopen 5 jaar behandeld voor een ziekte? Ben je verwezen naar een medisch specialist. Ook kan er gevraagd worden naar je medicijngebruik. Bij uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte is het zeer belangrijk dat je de vragen eerlijk beantwoordt.

Acceptatie

Voor uitvaartverzekeraars geldt er geen acceptatieplicht. Dit wil dus zeggen dat de verzekeraar aan de hand van de gezondheidsverklaring een keuze kan maken om jou te accepteren of niet. De verzekeraar kan ervoor kiezen om je aanvraag te accepteren, of bepaalde voorwaarden te stellen (Cajenzjaren). Het kan ook voorkomen dat een verzekeraar ervoor kiest je aanvraag af te wijzen.

Carenzjaren

Het kan ook voorkomen dat een verzekeraar Caranzjaren hanteert. Dit wil zeggen dat je wel een uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte kan, maar dat deze pas na een afgesproken termijn in gaat. Kom je te overlijden binnen deze periode dan zal de verzekeraar geen of een beperkte uitkering doen. Wordt er niks uitgekeerd? Dan zal de verzekeraar de betaalde premie wel terugboeken. Verzekeraars rekenen meestal 2 carenzjaren.

Ex-kankerpatiënten

Vanaf 2021 kunnen ex-kankerpatiënten een uitvaartverzekering afsluiten als ze minimaal 10 jaar genezen zijn (onder de 21 – 5 jaar). Er hoeft ook niet meer premie betaald te worden. In bepaalde kankergevallen kan het zijn dat er een korter termijn wordt gehanteerd.

Voor uitvaartverzekeraars geldt er geen acceptatieplicht, zoals dat bij zorgverzekeringen wel het geval is.

Alternatieven bij ziekte

Het komt dus voor dat je geweigerd kunt worden bij als je een uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte wil. Er zijn gelukkig wel een aantal alternatieven zodat je jezelf toch kan verzekeren van de uitvaart die je altijd hebt gewenst. Je kan een nieuwe aanvraag doen bij een andere verzekeraar. Houdt er dan wel rekening mee dat je alle gezondheid vragen opnieuw zal moeten aanleveren. Een ander soort uitvaartverzekering afsluiten kan ook een goede optie zijn.

Koopsom uitvaartverzekering

Een koopsom uitvaartverzekering is een goed alternatief wanneer een verzekeraar je weigert. De koopsom verzekering is een verzekering waarbij je in een keer een groot bedrag inlegt. Een bijkomend voordeel is bovendien dat je vaak een korting krijgt op de premie omdat je deze in een keer betaald. Daarnaast is een ander belangrijk voordeel dat er geen medische keuring nodig is bij de aanvraag van een koopsom uitvaartverzekering waardoor mensen met een ziekte ook een verzekering kunnen afsluiten.

Uitvaartkosten berekenen

Kosten uitvaart

Hoeveel verzekeren? Bereken direct je persoonlijke uitvaartkosten.

Uitvaartverzekering vergelijken

Vergelijken

De meest gekozen en betrouwbare uitvaartverzekeraars vergelijken

Uitvaartverzekering afsluiten

Afsluiten

De verzekering afsluiten doe je rechtstreeks bij de uitvaartverzekeraar