Selecteer een pagina
Uitvaartverzekeraar Monuta mocht de berekening van de afkoopwaarde uitvaartverzekering en premievrije waarde van uitvaartverzekeringen niet tussentijds wijzigen.
afkoopwaarde uitvaartverzekering

Monuta mag berekening afkoopwaarde uitvaartverzekering niet wijzigen

De Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid oordeelt dat een eerder aangekondigde wijziging ongedaan moet worden gemaakt. Monuta had zich aan de eerder vastgelegde afspraken moeten houden, aldus het klachteninstituut.

De afkoopwaarde en premievrije waarde zijn van belang voor klanten die hun verzekering willen stopzetten. Mensen die niet meer verzekerd willen zijn, kunnen de tot dan toe opgebouwde waarde laten uitbetalen (afkoopwaarde).

Klanten die hun verzekering premievrij willen maken, stoppen met premie betalen. Hun nabestaanden krijgen bij overlijden wel een bedrag uitgekeerd.

Waardedaling

Klanten van Monuta zijn eerder schriftelijk geïnformeerd over veranderingen die per 1 juli zouden worden doorgevoerd. “Voor een van de verzekeringsnemers betekende de wijziging een waardedaling van niet minder dan 30 tot 35 procent”, stelt Kifid.

Monuta heeft naar eigen zeggen bewust gekozen voor één rekenmethode voor alle verzekerden. Dit moest voor alle polishouders duidelijk maken wat de reële kosten zijn van het afkopen of premievrij maken van een uitvaartverzekering.

“Anders dan Monuta stelt, kan naar het oordeel van de Commissie wel degelijk gesproken worden van een wijziging van de actuariële berekeningsmethodiek”, meent Kifid. Volgens de Geschillencommissie heeft Monuta besloten “om op een geheel andere wijze de aan de uitvaartverzekering verbonden kosten met consument te verrekenen”.

Substantieel

“Daarbij komt dat consument volgens de verzekeringsvoorwaarden in geen geval rekening hoefde te houden met de kans dat de waarde van zijn verzekering substantieel zou dalen.”

Voor het sluiten van een overeenkomst kregen consumenten een overzicht van de ontwikkeling van de afkoopwaarde gedurende de looptijd van de verzekering. “Een dergelijke verwachting mag in een later stadium naar het oordeel van de Commissie niet teniet worden gedaan.”

Bron: Nu.nl