Selecteer een pagina

Er komt veel kijken bij een overlijden. Er zijn veel dingen nodig. Het kan voor nabestaanden handig zijn om gebruik te maken van een checklist. Aan de hand van onderstaande checklist uitvaart kan een uitvaart goed voorbereid worden.

checklist uitvaart

Checklist uitvaart

Maak vooraf een overzicht van:

 • Namen en wachtwoorden van websites (inclusief DigiD);
 • Bankrekeningnummers van (spaar)rekeningen;
 • Rekeningnummers van spaarloon en lijfrentes;
 • Lopende verzekeringen met polisnummers;
 • Pensioenoverzicht;
 • Kopie testament en gegevens van de notaris;
 • Heb je goede uitvaartverzekering;
 • Maak een adressenlijst van vrienden en familie;
 • Abonnementen op kranten en tijdschriften;
 • Lidmaatschappen van verenigingen.

Denk vast na over onderstaande onderwerpen welke samen met de uitvaartverzorger wordt besproken en wat er handig is voor nabestaanden.

 • Begraven of cremeren?
 • Uitvaartkist (soort/kleur);
 • Privé en openbare rouwbezoeken en tijdstippen;
 • De accommodatie waar de plechtigheid gaat plaatsvinden;
 • Specifieke wensen (foto of filmreportage/live muziek/bijzonder ritueel/andere ideeën);
 • Rouwdrukwerk;
 • Plaatsing van een rouwadvertentie;
 • Tijden van rouwbezoek;
 • Aantal volgauto’s en de te rijden route;
 • Wie stelt de dienst samen (voorganger/woorddienstbegeleider/familie zelf);
 • Invulling van de dienst (sprekers/muziek/live muziek/eigen dragers);
 • Invulling van de condoleance.
 • Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, dit is nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand, welke je dient te doen bij de afdeling Bevolking in de gemeente van overlijden;
 • Controleer of er een uitvaartverzekering is en wat de inhoud ervan is;
 • Neem contact op met een uitvaartondernemer
 • Bekijk of er een testament en/of donorcodicil aanwezig is.
 • Indien de bankrekening(en) geblokkeerd zijn, kun je bij de notaris een verklaring van erfrecht aanvragen; Vraag indien van toepassing de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een bankrekening te storten waar je wel bij kunt;
 • Zeg abonnementen op bij eerder genoemde instanties;
 • Richt een aanvraag ter verkrijging van een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder je woonplaats ressorteert;
 • Maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld;
 • Neem contact op met de zorgverzekeraar, omdat de polis(sen) gewijzigd dienen te worden;
 • Indien er een hypotheek is op een pand, controleer de hypotheekakte;
 • Bewaar alle rekeningen van de gemaakte, deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar;
 • Trek machtigingen tot automatische overschrijvingen in;
 • Vraag advies aan een belastingconsulent betreffende aftrekposten en bijzondere lasten;
 • Indien een ouder is overleden: regel zaken zoals voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en eventueel gezinshulp en maatschappelijk werk;
 • Laat de boedel en inboedel taxeren;
 • Als de aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld met een notaris.