Selecteer een pagina

Wat is een levensverzekering? De levensverzekering bestaat eigenlijk niet. Je kunt het zien als een verzamelnaam voor een groep verzekeringen. Er zijn levensverzekeringen welke leven uitkeren bij (o.a. kapitaalverzekering en lijfrenteverzekering). Tevens er levensverzekeringen welke uitkeren bij overlijden.

Wat is een levensverzekering
De verzekeringen die uitkeren bij overlijden:

Een overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering keren uit na het overlijden van de verzekerde. Tussen deze twee verzekeringen zit een verschil. Lees hier meer over het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering.

Met een uitvaartverzekering spaart u voor de kosten van een uitvaart door middel van premiebetaling. De hoogte van de premie van een uitvaartverzekering hangt af van verschillende factoren. De uitvaart wordt ingericht naar de persoonlijke wensen van de overledene en in samenspraak met de nabestaanden. Er zijn verschillende type uitvaartverzekeringen. De meest gebruikelijke zijn een Natura en een Kapitaal verzekeringen, of een combinatie van een Natura en Kapitaalverzekering. Dit wordt vaak ook de Natura Sommen verzekering genoemd. Lees hier meer over de verschillende type verzekeringen.

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt u gedurende een vooraf afgesproken aantal jaren een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Een overlijdensrisicoverzekering beschermt nabestaanden tegen eventuele financiële problemen als u komt te overlijden. Wanneer u of uw partner komt te overlijden is het door inkomensterugval niet altijd mogelijk om de lopende vaste lasten te betalen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt nabestaanden dus bescherming tegen financiële risico’s o.a. de kosten van een hypothecaire lening, de aflossing van een schuld of inkomstenverlies. Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen o.a. de Gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering, de Annuitair Dalende Overlijdensrisicoverzekering en de Lineair Dalende Overlijdensrisicoverzekering.

Mocht u meer informatie willen hebben over een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering of heeft u andere inhoudelijke vragen, adviseren wij u contact op te nemen met uw financieel tussenpersoon.