Selecteer een pagina
Op uitvaartVergelijker.nl kunt u simpel en onafhankelijk de meest gekozen en betrouwbare aanbieders van uitvaartverzekeringen vergelijken op premie en inhoud.
Premie uitvaartverzekering vergelijken

Waarom aanbieders vergelijken?

Uitvaartverzekeraars verschillen onder andere op; het verzekerd bedrag, de maandelijkse premie, de periode waarin u premie moet betalen en de wijze van uitkeren.

Voor welk bedrag verzekeren?

Het is goed om te weten dat een uitvaart in Nederland gemiddeld €8000,- kost. Als u geen uitvaartverzekering heeft afgesloten betekent dit dat uw nabestaanden deze onvoorziene kosten moeten ophoesten. Bent u benieuwd voor welk bedrag u zich moet verzekeren? Via onze berekentool kunt u aan de hand van uw persoonlijke uitvaartwensen bekijken voor welk bedrag u zich minimaal moet verzekeren.

Premieperiode en de maandelijkse premie

Nu u weet voor welk bedrag u een uitvaartverzekering moet afsluiten is het goed om te kijken naar de periode waarin u premie moet betalen. Bij veel verzekeraars betaalt u premie tot aan overlijden (levenslang). Daarnaast is het vaak ook mogelijk om premie tot een vastgestelde leeftijd te betalen. De vastgestelde leeftijd ligt bij de meeste verzekeraars tussen 80 en 85 jaar 

Uitvaartverzekering afsluiten op jonge leeftijd loont

Omdat het risico dat de verzekeraar loopt wordt gespreid over meerdere jaren profiteert u van een aantrekkelijke premie als u een uitvaartverzekering afsluit op jonge leeftijd.

De wijze van uitkeren

Er bestaan verschillende soorten uitvaartverzekeringen waaruit u kunt kiezen op het moment dat u een uitvaartverzekering gaat afsluiten.

Uitvaartverzekering in geld

Een uitvaartverzekering in geld, de kapitaal uitvaartverzekering is een type verzekering waarmee er een vooraf vastgesteld geldbedrag wordt uitgekeerd bij overlijden. Het bedrag dat vrijkomt na overlijden is een vrij te besteden bedrag dat nabestaanden kunnen gebruiken voor de invulling van de uitvaart. Een belangrijk kenmerk van deze vorm van verzekeren is dat nabestaanden veel keuze vrijheid hebben.

Compleet verzorgde uitvaart

Een ander populair type uitvaartverzekering is de natura uitvaartverzekering. Bij deze vorm stelt u zelf een pakket van diensten en producten op voor een compleet verzorgde uitvaart. Het voordeel hiervan is dat u zelf een grote invloed heeft op de invulling van uw uitvaart. Ook belast u uw nabestaanden niet met de organisatie van de uitvaart aangezien deze volledig wordt verzorgd. Bij de meeste verzekeraars kunt u kiezen tussen verschillende pakketten. Bij veel verzekeraars kunt u bovendien het pakket jaarlijks aanpassen.

Tegenwoordig bieden veel verzekeraars ook de mogelijkheid om beide verzekeringsvormen te combineren in een combinatie uitvaartverzekering. Er wordt dan naast het pakket van diensten en producten dat u heeft opgesteld een extra vrij te besteden bedrag toegevoegd. Dit bedrag kunnen nabestaanden gebruiken voor aanvullende wensen. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van een rouwadvertentie in de krant of het aanschaffen van een luxere grafkist.

Premie uitvaartverzekering vergelijken

Zodra u weet voor welk bedrag u zichzelf moet verzekeren is het slim om dit bedrag ruim te nemen. Hiermee voorkomt u dat door inflatie van uitvaartkosten er niet aan uw persoonlijke uitvaartwensen kan worden voldaan. Veel uitvaartverzekeraars bieden om deze reden de mogelijkheid voor indexatie van uw polis. Hierbij worden het verzekerde bedrag en de bijbehorende premie jaarlijks aangepast.

Een uitvaartverzekering afsluiten doet u direct bij de verzekeraar van uw keuze. De inhoud van deze pagina is zo zorgvuldig mogelijk voor u samengesteld door UitvaartVergelijker.nl, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor een volledig overzicht van de dekking altijd de polisvoorwaarden van de aanbieder.

Uitvaartkosten berekenen

Kosten uitvaart

Hoeveel verzekeren? Bereken direct uw persoonlijke uitvaartkosten.

Uitvaartverzekering vergelijken

Vergelijken

De meest gekozen en betrouwbare uitvaartverzekeraars vergelijken 

Uitvaartverzekering afsluiten

Afsluiten

De verzekering afsluiten doet u rechtstreeks bij de uitvaartverzekeraar